Jizerská 50 2014

Senohrabští lyžníci na ČT: Jizerka bez sněhu

SKI SENOHRABY i v oficiálních zprávách: Příznivci Jizerské 50 trať zrušeného závodu aspoň prošli a uctili památku horolezců

Další FOTKY od Aleny

Ze života lyžařského oddílu

 Petr Štolba  +  Obik

Lyžařská sezona byla v Senohrabech tradičně zahájena v neděli 24.11. 2013 účastnicky rekordním 57roč. Podzimního běhu lyžařů (610 závodníků ve 22 ktg).

V rámci příprav letošního běhu byly tratě 4 a 8km vyznačeny dřevěnými šipkami (4km značena modrým a 8km červeným kolečkem).

Bohužel, letošní zima je zatím (i na horách) rekordně teplá a skoro bez sněhu,ale přesto se v rámci možností snažíme každou příležitost využít k lyžování:

Ve dnech 13.-16.12. 2013 bylo předvánoční soustředění na krkonošské Černé hoře. Během 4 dní se celkem zúčastnilo 15 dětí a asi 10 dospělých lyžníků. V čas, kdy v nížinách převládala inverze, tak jsme na Černé hoře nad oblaky procvičovali základy lyžařské běžecké techniky a při náročném tréninku si zároveň užívali krásy hor. Zázemí nám poskytla Černá bouda s jedinečným výhledem na celé krkonošské panorama.

Po té jsme podnikli několik jednodenních výjezdů za sněhem:

Trénink v Hraběticích, Štěpánské kritérium v Novém Městě na Moravě, Pražský přebor na Benecku 4.-5.1.2014.

Všechny tyto akce byly pojaty jako příprava na hlavní běžecké akce - IV. Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR a Jizerská 50.

Jizerská 50 se měla konat o víkendu 10.-12.1. I když byl závod zrušen kvůli nedostatku sněhu, pojali jsme víkend jako soustředění pro děti na stadionu v Bedřichově, kde byl upravený cca 500m okruh. Zasněžený Bedřichovský stadion se ukázal jako dobré místo pro nácvik běžecké techniky a hry na lyžích. V neděli jsme se zúčastnili symbolického startu zrušeného závodu a uctění památky horolezců, na jejichž počest se tento závod koná. Pěšky, na kole i s lyžemi v rukou vyrazilo cca 300 nadšenců a mezi nimi i SKI Senohraby.

Olympiáda dětí a mládeže ČR se koná 1x za 2 roky a letošní zimní část hostí ve dnech 19.-24.1. 2014 kraj Vysočina. Náš lyžařský oddíl TJ Sokol Senohraby postavil kompletní družstvo běžeckého lyžování pro reprezentaci Středočeského kraje v  Novém Městě na Moravě. Více na webu: www.odm2014.cz

 

Protože letošní zima je , jaká je (zatím není) a nemůžeme si v Senohrabech denně užívat zimních sportů (běžky, hokej,..), proto v rámci spolupráce oddílů fotbalu a ski Senohraby budeme pořádat společně sportovní akce dle aktuálního počasí a možností pro všechny, kdo se budou chtít přidat.

Více aktuálních informací v průběhu roku :

http://fotbalsenohraby.webnode.cz/

http://www.senohraby.cz/ski/

http://www.sose.cz/

Honza Oberlander, Petr Štolba

Senohrabské lyžování - established 1910

Po kratším pátrání  po pamětnících lyžování si dovolím prezentovat informaci z pera zvláště povolané osoby - Jitky Syrovatské:

Sportovní sdružení Senohraby,  nejstarší lyžecký klub ve středních Čechách - rok 1910.

Klobouk dolů.

Tom Lukeš

 

LTAD

Divná šifra zamenající LONG TERM ATHLEET DEVELOPMENT čili dlouhodobý rozvoj sportovce po stránce sportovní a osobnostní. Autor tohoto rozvoje Istvan Balyi. V mnoha zemích se nyní trénuje dle těchto principů. V senzitivním období rozvíjet zejména: koordinace, agility, dovednosti. Např. vytrvalost nejméně podstatná v mladém věku – lépe se dá rozvíjet po adolescenci 

Brzká specializace je nesmyslná ve všech sportech, ale v některých sportech se musí začít dříve, aby
se děti stihly vše naučit v ideálním věku. Pokud oddíl nemá velkou základnu, o to více se
musí snažit identifikovat talent a adekvátně ho rozvíjet. Pro děti není potřeba trénink souvislé vytrvalostní aktivity– není vhodné: fyziologicky ani psychologicky. Aerobní trénink do 12 let není potřeba příliš rozvíjet, jelikož samotná podstata aktivity trvající 60- 90 minut již naplňuje tento předpoklad. (3– 4 hod týdně je v
tomto věku dostačující). Z fyziologického hlediska se děti nemohou cíleným aerobním tréninkem zlepšit stejně jako dospělí. Cíleným tréninkem je zlepšení pouze o 5%, musí se počkat, až je organismus vyvinut cca po pubertě. Děti mají s chopnost rychlejší regenerace, ale přesto musí být trénink úměrný věku.
 
Děti musí být „hladové“ po dosažení vytyčených cílů–motivace!!! Např. v Dauhá(Katar) mají vše, na co si vzpomenou ve fotbalových akademiích– zájem u dětí pak opadá, nesnaží se, laxní přístup. Podstrojovat dětem je kontraproduktivní.
 
 
Ideální rozvoj silových schopností –gymnastika, úpoly (zařadit do tréninku
–nyní už se dětí tolik neperou, vše si vyřídí přes Skype či Facebook).
Na silovém tréninku pro děti je pouze špatný trenér, který nezná vhodná cvičení či techniku.
 
Benefity
–zdravé tělo,kompozice těla, redukce zranění, psycho-sociální, zlepšení výkonnosti. Cvičení zaměřená nacelé tělo. 1x v týdnu pak 2-3x v týdnu.
 
Identifikovat slabé a silné stránky sportovců– zlepšit nedostatky. ABC pohybu
–agility, rovnováha, koordinace, rychlost, síla. Izolované posilování nemá význam –v praxi nepoužitelné (není kontrola těla)
.Ideálním časem na posilování je večer (ale záleží...)
.
 Struktura je důležitá–klíčem je začínat od základu (jako když se staví dům)
. Trénink maximální síly neaplikovat s dětmi
.
Plyometrie základy– dívky 9-12 let, chlapci 12-14
.
Vždy uvažovat kontextu transferu!!! 9-12 let koordinace i před !!! švihadlo, trampolína, poskoky, chytaní, házení
 
Potřeba zpevnit tělo, aby bylo funkční. Cílem není rýsování do plavek
.
 
 
Agility, rychlost – Rafael Nadal–koordinační bůh –dělal to již od dětství– velice rozvinutý neuromuskulární systém
.
 
 
Dokázaný transfer je především u koordinace
 
 
Fotbalisté Manchasteru United do 18 let chodí povinně na balet – koordinace, flexibilita, stabilita
 
 
Ideální je také aerobic –koordinace v aerobním zatížení s hudbou (cit pro rytmus)
 
 
Rychlost–záleží na síle, plyometrii, koordinaci
 
 
 
LTAD filozofie
 
FUNdamental principles
 
 
Základním principem je FUN-zábava
 
 
Vyvarovat se brzké specializaci
 
 
Lepší méně než více
 
 
Vývoj mozku alespoň 15 let
 
 
Vrcholek ledovce –sportovní specifické dovednosti–nezbytné mít základy motorických a silových schopností a dovedností
 
 
Edukace sportovců a rodičů (hodnoty, etika, morálka, vztahy atd.)
 
 
Každý umí unavit sportovce!!!
 
 
Hra je prací v dětství
 
 
Maximální regenerace, relaxace, využívat hudbu
 
 
LTAD závazek
 
 
Žádné tajnosti
 
 
 
Nikdy se nepřestaňte učit, sdílejte své znalosti a zkušenosti
 
 
/Teze ze sympozia  "Sport a věda "/
 
Tom Lukeš
 

Víkendové běhání po celoroční trase

sipka-cervena

V sobotu jsme se sešli čtyři z lyžařského oddílu a šli si už v klídku proběhnout celoročně označenou trasu osmičky po červených puntíkách. Nyní ještě s komfortem vymetených cest z proběhlého krosu minulý víkend. Trasa se nám líbí a nevypadá to, že by ji snad někdo ještě chtěl měnit. Kromě osmičky je vyznačena i čtyřka - modrými puntíky. Značení je po celé trase, ale budeme ho ještě zhušťovat v průběhu zimy. Takže trénujme a na jaře si můžeme střihnout osobák! :-)