Jak trénujeme a jak se k nám připojit:

 

Jak vypadají tréninky?

Zimní tréninky atletů (období listopad–březen) se odehrávají v tělocvičně, kde se trénují základy gymnastiky, která výrazným způsobem přispívá k všestrannému rozvoji lidského těla, klade důraz na čistotu provedení silově a koordinačně náročných cviků. Využíváme náčiní i nářadí (kruhy, hrazdu, tyče na šplh, bednu, kozu, kladinu, ribstole, trampolínu). Dale s dětmi hrajeme různé hry, trénujeme rychlost a výbušnost, protahujeme se a další. Skupina 10-12 let navíc trénuje plavání v hotelu Sen v Senohrabech.

Lyžařská skupina se snaží maximálně lyžovat a to zejména na Vávrově palouku v Senohrabech. Kromě tréninků jsou pořádána lyžařská soustředění, kdy jezdíme do Krkonoš či Jizerských hor.

Letní tréninky (období září, říjen, duben, květen, červen) jsou zaměřeny na běh, odrazy, hody, skoky a další atletické dovednosti. Využíváme pomůcek a metodik vyvinutých v rámci programu atletika pro děti www.atletikaprodeti.cz.  O prázdnínách pořádáme letní soustředění v Harrachově.

 

Jak se přihlásit do oddílu?

Zasláním e-mailu na zástupce tréninkových skupin.

Poté obdržíte informaci, kdy se dostavit na zkušební trénink. V případě, že se Vám a Vašemu dítěti trénink líbil a rádi byste s námi dlouhodobě trénovali, domluvte se s trenérem skupiny na zařazení dítěte do skupiny. Pak již stačí odevzdat závaznou přihlášku, potvrzení lékařské způsobilosti potvrzené lékařem- vše najdete v sekci Ke stažení a zaplatit oddílový příspěvek. 

 

Jaké jsou oddílové příspěvky?

Pro školní rok 2015/2016 je příspěvek stanoven na 1500/1600 Kč za rok (splatný ve 2 splátkách vždy za každé pololetí).

Čísla účtu jsou uvedena v rámci informací o jednotlivých tréninkových skupinách. Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno dítěte.

V případě zdravotních komplikací, které nedovolí dítěti účast na převážné části tréninků, lze příspěvek po dohodě převést na následující pololetí.

 

Jaké jsou podmínky členství v oddíle?

  • Zaplacené oddílové příspěvky
  • Platné potvrzení o lékařské způsobilosti
  • Maximální možná účast na trénincích, soustředěních a závodech, které pořádáme nebo se jich jen účastníme. Rádi bychom, aby v oddíle byli převážně děti, pro které je náš oddíl hlavní sportovní aktivitou.

 

Co mají mít s sebou děti na trénink?

Alteti: Vhodné sportovní oblečení - prodyšné tričko, elastické sportovní kalhoty, šusťáková bunda,  kvalitní běžecká obuv a pití.

Lyžaři: Lyže na klasickou techniku (ne šupiny!). Pro děti nad 10 let pak i lyže na bruslení.